לאחרונה, לא יכולתי שלא לחוש בהתרופפות בכל הנוגע לניהול מערכת החשבוניות / קבלות אצל לקוחותנו.
ריכזתי מספר דגשים חשובים:

1 אין לכתוב על ההעתקים של החשבוניות / הקבלות. על ההעתק לשקף במדוייק את החשבונית המקורית. 

2. על חשבונית מס להיות חתומה, מפורטת, ויש לרשום את הסכומים לפני מע"מ, את המע"מ ואחרי המע"מ.

3. לא ניתן לבטל חשבונית אם המקור אינו עוד אצלכם. במקרה כזה יש להוציא חשבונית זיכוי.
יש להחתים את מקבל הזיכוי על הזיכוי טרם תלישת הזיכוי מהפנקס. או לשלוח אליו את הזיכוי בדואר רשום ולצרף להעתק את האישור.

4. ישנה חשיבות רבה שלא להכניס מסמכים פרטיים למערכת הנהלת – החשבונות. לדוגמא: חשבון הסלולרי שמוגש להנהלת החשבונות לא יכלול
בתוכו את חשבון הנייד של כל המשפחה אלא רק את העוסק. 

5. יש לשים דגש מיוחד על רישום קבלה בכל קבלת כספים. גם על מכירת רכוש שאינה מצריכה דיווח למע"מ, כמו רכב פרטי, יש להוציא קבלה.
אי הוצאת קבלה מייד עם קבלת התקבול תגרום לפסילת ספרים ולהוצאת שומה לפי מיטת השפיטה (מיטב השחיטה). 

כאשר ישנו ספק בדבר הוצאת חשבונית, יש להוציא קבלה, ואז יש לפחות שבוע עד שחלה החובה להוציא חשבונית. 
     יש להתייעץ עם משרדנו במהלך אותו השבוע.