בפס"ד ורד פרי (עליון) התקבלה פסיקתו של השופט מגן אלטוביה לפיה יותרו הוצאות הטיפול בילד.

בחינה מדוקדקת של הנושא מראה כי התערבות הממשלה בחוק, לא רק שאינה מצמצמת את הרווח הכלכלי שפס"ד ורד פרי הקנה לנו,
אלא לעיתים אף מגדילה אותו.

לדוגמא: אשה נשואה המשתכרת 10,000 ש"ח בחודש ולה 2 ילדים בגן.
התשלום לגן בגין כל ילד הוא כ 2,000 ש"ח ובגן הילדים גם אוכלים צהרים.
עפ"י פסה"ד, יש להתיר רק שליש מההוצאה בניכוי, כלומר 660 ש"ח בגין כל ילד.
במקרה כזה, אותה אשה תשלם 178 ש"ח מס הכנסה במקום 482 ש"ח ובעצם תחסוך 304 ש"ח.
עפ"י הצעת הממשלה, כל ילד יקבל נקודת זיכוי נוספת. המשמעות היא 197 לכל ילד, כלומר 394 ש"ח חסכון.
הווי אומר שהצעת הממשלה כדאית יותר מפסיקת בית המשפט העליון.

דוגמא שנייה: ניקח מקרה דומה, אך האשה משתכרת 15,000 ש"ח בחודש.
עפ"י הפסיקה, המס אותו היא אמורה לשלם הוא: 1,428 ש"ח, ועפ"י הצעת הממשלה היא תשלם: 1,430 ש"ח. סכום זהה לפסיקה.

מדוגמאות אלה ניתן להסיק:

1. הצעת הממשלה להעניק נקודת זיכוי נוספת עבור כל ילד כדאית יותר מהפסיקה ככל שהשכר נמוך יותר,
כלומר, בית המשפט היטיב עם העשירים ואילו הממשלה היטיבה עם הייתר.
2. 15,000 ש"ח שכר חודשי הוא נקודת האיזון בין שתי האפשרויות.
3. לפני שמאמינים לפרשנים בתקשורת, מומלץ להתייעץ עם יועץ מס.