למוסד לביטוח לאומי, כמו לכל גוף ציבורי אחר, ישנן לא אחת מגרעות ובעיות. אך בניגוד לדעה הפופולארית לפיה אנו משלמים ומשלמים ולא מקבלים דבר  יש למוסד גם יתרונות רבים אפילו ביחס לחברות הביטוח הפרטיות.