כולנו מכירים את הבעיה לפיה נייר טרמי עליו מודפסות הקבלות מתחנות הדלק דוהה בשמש ואף משחיר או נמחק לחלוטין עם הזמן, ובכך גורם לכולנו לעבור על סעיפים 25(ג) ו25 (ד) להוראות ניהול פנקסים, סעיפים הדנים בתקופה הנדרשת לשמירת החומר המשמש…