Skip to main content Skip to search

Archives for מס ערך מוסף

לא משלמים מע"מ עד שמקבלים את הכסף מהלקוח

לאחרונה עבר בכנסת בקריאה שלישית תיקון 42 לחוק מע"מ. בתיקון נאסר, בין היתר, על הלקוח לבקש חשבונית מס לפני ששילם את התשלום בפועל. כלומר, עוסקים או חברות המדווחים לפי בסיס מזומן ויש להם לקוחות גדולים כמו עיריות,  חברות ממשלתיות או…

Read more

הוראות בסיסיות לניהול חשבוניות וקבלות

לאחרונה, לא יכולתי שלא לחוש בהתרופפות בכל הנוגע לניהול מערכת החשבוניות / קבלות אצל לקוחותנו. ריכזתי מספר דגשים חשובים: 1 אין לכתוב על ההעתקים של החשבוניות / הקבלות. על ההעתק לשקף במדוייק את החשבונית המקורית.  2. על חשבונית מס להיות…

Read more