Skip to main content Skip to search

Archives for דיני עבודה

התפטרות מימימאלית – 6 חודשים

ביום 31.12.2009 עודכן חוק פיצויי פיטורים כדלקמן: עובד שפוטר או התפטר וחזר לעבודתו תוך שלושה חודשים, תחושב תקופת הנתק כוותק לצורך חישובי פיצויים עתידיים. כמו כן, הוארכה תקופת הנתק כאמור משלושה חודשים לשישה. עובד שסיים עבודתו אצל המעסיק, קיבל פיצויים…

Read more

כיצד להתפטר ולקבל פיצויים?

כיצד להתפטר ולקבל פיצויים? חוק פיצוי פיטורים קובע מספר מקרים בהם התפטרות תראה כפיטורין, להלן המקרים: 1. התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחה . 2. יולדת ובעלה זכאים במשך תקופה של 9 חודשים מהלידה להתפטר ולקבל פיצויים. 3. התפטרות עובד…

Read more

הנתונים החייבים להופיע בתלוש,שעון נוכחות והסנקציות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר, כבר "זכה" לתואר המפוקפק ע"י אחת משופטות בית הדין הארצי לעבודה: "חוק דרקוני". העדכון נכנס לתוקפן בחודש פברואר 2009. הסנקציות בגין הפרת החוק אכן דרקוניות ויפורטו בהמשך. להלן עקרי החוק כפי שפורסם ברשומות: תלוש משכורת עליו להיות מפורט ולכלול בין…

Read more

התפטרות מינימאלית לצורך קבלת הפטור על הפיצויים

שאלה:  בבעלותי חברה בע"מ וכמנהלה אני מקבל בה משכורת. ברצוני להתפטר ולמשוך פיצויים פטורים ממס. כמה זמן לאחר מכן אסור לחברה שבבעלותי לשוב ולהעסיק אותי? . תשובה: לא הייתי משמתש במונח – אסור, שכן אין איסור על חזרה מיידית לעבודה. רק שבמקרה…

Read more